قالب های بیشتری می خواهید ؟ +1 کلیک کنید

قالب وردپرس | وردپرس فارسی | دانلود وردپرس | افزونه وردپرس

قالب وردپرس ، وردپرس فارسی ، دانلود وردپرس ، افزونه وردپرس ، سایت وردپرس ، افزونه ، آموزش وردپرس ، قالب برای وردپرس ، دانلود قالب وردپرس

آخرین اخبار : 

کد ۳۰۱ Redirect ریدایرکت در زبان های برنامه نویسی

کد ۳۰۱ Redirect ریدایرکت در زبان های برنامه نویسی

 

 

ColdFusion Redirect
<.cfheader statuscode=”301″ statustext=”Moved permanently”>
<.cfheader name=”Location” value=”http://www.new-url.com”>
PHP Redirect

<?
Header( “HTTP/1.1 301 Moved Permanently” );
Header( “Location: http://www.new-url.com” );
?>

ASP Redirect
<%@ Language=VBScript %>
<%
Response.Status=”301 Moved Permanently”
Response.AddHeader “Location”,”http://www.new-url.com/”
%>

ASP .NET Redirect
<script runat=”server”>
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
Response.Status = “301 Moved Permanently”;
Response.AddHeader(“Location”,”http://www.new-url.com”);
}
</script>

JSP (Java) Redirect
<%
response.setStatus(301);
response.setHeader( “Location”, “http://www.new-url.com/” );
response.setHeader( “Connection”, “close” );
%>

CGI PERL Redirect
$q = new CGI;
print $q->redirect(“http://www.new-url.com/”);

Ruby on Rails Redirect
def old_action
headers[“Status”] = “301 Moved Permanently”
redirect_to “http://www.new-url.com/”
end

***

Redirect to www (htaccess redirect)

Options +FollowSymlinks
RewriteEngine on
rewritecond %{http_host} ^domain.com [nc]
rewriterule ^(.*)$ http://www.domain.com/$1 [r=301,nc]

, , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *