آخرین اخبار : 

اگر هک شدم چی کار کنم

به گمانم من هک شده ام !

۱٫ آرام باشید شما باید آرام باشید تا بتوانید بیشترین بازدهی را در کمترین زمان داشته باشید و کارهای خود را به خوبی انجام دهید. ۲٫ گاهی خود شما مشکل ساز می ...