آخرین اخبار : 

چک کردن رم لینوکس

10 دستور برای چک کردن حافظه رم در لینوکس

10 دستور مفید برای چک کردن physical memory و swap memory حافظه رم در لینوکس 1 - free 2 - free -b 3-free -k 4-free -m 5-free -g 6-free -t 7-free -o 8-free -s 5 9- free -l 10- free ...