قالب های بیشتری می خواهید ؟ +1 کلیک کنید

قالب وردپرس | وردپرس فارسی | دانلود وردپرس | افزونه وردپرس

قالب وردپرس ، وردپرس فارسی ، دانلود وردپرس ، افزونه وردپرس ، سایت وردپرس ، افزونه ، آموزش وردپرس ، قالب برای وردپرس ، دانلود قالب وردپرس

آخرین اخبار : 

آموزش نصب LMD Malware Detect در لینوکس

آموزش نصب LMD Malware Detect در لینوکس
Rate this post

ال ام دی Linux Malware Detect

یک اسکریپت سورس باز ( opensource ) برای اسکن ویروس مال وار ، در لینوکس می باشد برای نصب مراحل زیر رو انجام بدید .

دستورات

# cd /tmp
# wget http://www.rfxn.com/downloads/maldetect-current.tar.gz

نصب

# tar xfz maldetect-current.tar.gz
# cd maldetect-*
# ./install.sh

خروجی دستور به این شکل هست
Linux Malware Detect v1.4.1
      (C) 2002-2011, R-fx Networks 
      (C) 2011, Ryan MacDonald 
inotifywait (C) 2007, Rohan McGovern 
This program may be freely redistributed under the terms of the GNU GPL

installation completed to /usr/local/maldetect
config file: /usr/local/maldetect/conf.maldet
exec file: /usr/local/maldetect/maldet
exec link: /usr/local/sbin/maldet
exec link: /usr/local/sbin/lmd
cron.daily: /etc/cron.daily/maldet

maldet(3092): {sigup} performing signature update check...
maldet(3092): {sigup} local signature set is version 201205035915
maldet(3092): {sigup} new signature set (2012071115632) available
maldet(3092): {sigup} downloaded http://www.rfxn.com/downloads/md5.dat
maldet(3092): {sigup} downloaded http://www.rfxn.com/downloads/hex.dat
maldet(3092): {sigup} downloaded http://www.rfxn.com/downloads/rfxn.ndb
maldet(3092): {sigup} downloaded http://www.rfxn.com/downloads/rfxn.hdb
maldet(3092): {sigup} downloaded http://www.rfxn.com/downloads/maldet-clean.tgz
maldet(3092): {sigup} signature set update completed
maldet(3092): {sigup} 9649 signatures (7782 MD5 / 1867 HEX)

برای تنظیمات
# vi /usr/local/maldetect/conf.maldet

نمونه تنظیمات
# [ EMAIL ALERTS ]
##
# The default email alert toggle
# [۰ = disabled, 1 = enabled]
email_alert=1

# The subject line for email alerts
email_subj="maldet alert from $(hostname)"

# The destination addresses for email alerts
# [ values are comma (,) spaced ]
email_addr="tecmint.com@gmail.com"

# Ignore e-mail alerts for reports in which all hits have been cleaned.
# This is ideal on very busy servers where cleaned hits can drown out
# other more actionable reports.
email_ignore_clean=0

##
# [ QUARANTINE OPTIONS ]
##
# The default quarantine action for malware hits
# [۰ = alert only, 1 = move to quarantine & alert]
quar_hits=1

# Try to clean string based malware injections
# [NOTE: quar_hits=1 required]
# [۰ = disabled, 1 = clean]
quar_clean=1

# The default suspend action for users wih hits
# Cpanel suspend or set shell /bin/false on non-Cpanel
# [NOTE: quar_hits=1 required]
# [۰ = disabled, 1 = suspend account]
quar_susp=0
# minimum userid that can be suspended
quar_susp_minuid=500

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *