پنجشنبه , خرداد 10 1403

تبلیغات

– ویرایش  بنر / عنوان سایت شما فقط یکبار در طول هر ماه میسر خواهد بود.
– امکان استرداد وجه پس از واریز مبلغ، برای درج لینک / بنر در سایت وجود ندارد.
– در صورت دریافت دستور قضائی یا اخطار توسط نهادهای ناظر ( نهاد قضایی ، انتظامی ، …) نسبت به حذف یک آگهی یا لینک ، آگهی فوق از سایت حذف و مسئولیت

خسارت یا موارد حقوقی آن بر عهده آگهی دهنده خواهد بود.

تبلیغات گرافیکی : بنر در ابعاد عرض 468px در ارتفاع 60px در هدر سایت تمامی صفحات سایت ماهانه 200/000 تومان .