قالب های بیشتری می خواهید ؟ +1 کلیک کنید

قالب وردپرس | وردپرس فارسی | دانلود وردپرس | افزونه وردپرس

قالب وردپرس ، وردپرس فارسی ، دانلود وردپرس ، افزونه وردپرس ، سایت وردپرس ، افزونه ، آموزش وردپرس ، قالب برای وردپرس ، دانلود قالب وردپرس

آخرین اخبار : 

کد ۳۰۱ Redirect ریدایرکت در زبان های برنامه نویسی

کد ۳۰۱ Redirect ریدایرکت در زبان های برنامه نویسی
Rate this post

کد ۳۰۱ Redirect ریدایرکت در زبان های برنامه نویسی

 

 

ColdFusion Redirect
<.cfheader statuscode=”301″ statustext=”Moved permanently”>
<.cfheader name=”Location” value=”http://www.new-url.com”>
PHP Redirect

<?
Header( “HTTP/1.1 301 Moved Permanently” );
Header( “Location: http://www.new-url.com” );
?>

ASP Redirect
<%@ Language=VBScript %>
<%
Response.Status=”301 Moved Permanently”
Response.AddHeader “Location”,”http://www.new-url.com/”
%>

ASP .NET Redirect
<script runat=”server”>
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
Response.Status = “301 Moved Permanently”;
Response.AddHeader(“Location”,”http://www.new-url.com”);
}
</script>

JSP (Java) Redirect
<%
response.setStatus(301);
response.setHeader( “Location”, “http://www.new-url.com/” );
response.setHeader( “Connection”, “close” );
%>

CGI PERL Redirect
$q = new CGI;
print $q->redirect(“http://www.new-url.com/”);

Ruby on Rails Redirect
def old_action
headers[“Status”] = “301 Moved Permanently”
redirect_to “http://www.new-url.com/”
end

***

Redirect to www (htaccess redirect)

Options +FollowSymlinks
RewriteEngine on
rewritecond %{http_host} ^domain.com [nc]
rewriterule ^(.*)$ http://www.domain.com/$1 [r=301,nc]

Share
, , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *