آموزش برنامه نویسی

زبان های برنامه نویسی برتر آینده کدامند؟

میدانستید که در دنیا صدها زبان برنامه نویسی وجود دارد و تعداد زیادی از افراد به دنبال یک بوت کمپ برنامه نویسی مثل مپصا اچ آر هستند تا بتوانند یک یا چند مورد از این زبان ها را یاد بگیرند؟ هر ساله هم به تعداد این زبان ها اضافه می …

مطالعه بیشتر »