چهارشنبه , اسفند 2 1402

چگونه می توان spam و spam bots را به خوبی با htaccess مسدود کرد؟

بعد از گذشت چند هفته ، من دوباره تحقیق در مورد مشکل هرزنامه را آغاز کردم و بسیاری از راه حلهای سمت سرور .htaccess را یافتم. من موفق به ایجاد کد زیر شده ام. htaccess که به من 100٪ برای مبارزه با اسپم کمک کرده است. و من تصمیم گرفتم که یک کد htaccess را با تمام نکات تهیه کنم. در زیر نگاهی بیندازید.

کاملترین کد اچ تی اکسس جهت جلوگیری از اسپم

# Block Bad Bots & Scrapers

Options All -Indexes
RewriteEngine on

# Block Bad Bots & Scrapers
SetEnvIfNoCase User-Agent "Aboundex" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "80legs" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "360Spider" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Java" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Cogentbot" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Alexibot" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^asterias" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^attach" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^BackDoorBot" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^BackWeb" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "Bandit" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^BatchFTP" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Bigfoot" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Black.Hole" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^BlackWidow" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^BlowFish" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^BotALot" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "Buddy" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^BuiltBotTough" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Bullseye" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^BunnySlippers" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Cegbfeieh" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^CheeseBot" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^CherryPicker" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^ChinaClaw" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "Collector" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "Copier" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^CopyRightCheck" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^cosmos" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Crescent" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Custo" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^AIBOT" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^DISCo" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^DIIbot" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^DittoSpyder" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Download\ Demon" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Download\ Devil" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Download\ Wonder" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^dragonfly" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Drip" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^eCatch" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^EasyDL" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^ebingbong" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^EirGrabber" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^EmailCollector" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^EmailSiphon" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^EmailWolf" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^EroCrawler" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Exabot" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Express\ WebPictures" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "Extractor" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^EyeNetIE" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Foobot" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^flunky" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^FrontPage" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Go-Ahead-Got-It" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^gotit" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^GrabNet" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Grafula" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Harvest" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^hloader" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^HMView" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^HTTrack" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^humanlinks" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^IlseBot" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Image\ Stripper" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Image\ Sucker" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "Indy\ Library" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^InfoNaviRobot" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^InfoTekies" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Intelliseek" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^InterGET" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Internet\ Ninja" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Iria" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Jakarta" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^JennyBot" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^JetCar" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^JOC" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^JustView" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Jyxobot" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Kenjin.Spider" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Keyword.Density" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^larbin" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^LexiBot" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^lftp" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^libWeb/clsHTTP" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^likse" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^LinkextractorPro" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^LinkScan/8.1a.Unix" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^LNSpiderguy" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^LinkWalker" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^lwp-trivial" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^LWP::Simple" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Magnet" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Mag-Net" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^MarkWatch" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Mass\ Downloader" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Mata.Hari" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Memo" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Microsoft.URL" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Microsoft\ URL\ Control" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^MIDown\ tool" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^MIIxpc" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Mirror" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Missigua\ Locator" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Mister\ PiX" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^moget" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Mozilla/3.Mozilla/2.01" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Mozilla.*NEWT" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^NAMEPROTECT" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Navroad" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^NearSite" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^NetAnts" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Netcraft" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^NetMechanic" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^NetSpider" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Net\ Vampire" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^NetZIP" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^NextGenSearchBot" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^NG" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^NICErsPRO" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^niki-bot" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^NimbleCrawler" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Ninja" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^NPbot" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Octopus" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Offline\ Explorer" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Offline\ Navigator" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Openfind" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^OutfoxBot" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^PageGrabber" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Papa\ Foto" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^pavuk" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^pcBrowser" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^PHP\ version\ tracker" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Pockey" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^ProPowerBot/2.14" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^ProWebWalker" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^psbot" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Pump" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^QueryN.Metasearch" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^RealDownload" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "Reaper" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "Recorder" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^ReGet" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^RepoMonkey" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^RMA" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "Siphon" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^SiteSnagger" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^SlySearch" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^SmartDownload" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Snake" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Snapbot" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Snoopy" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^sogou" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^SpaceBison" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^SpankBot" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^spanner" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Sqworm" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "Stripper" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "Sucker" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^SuperBot" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^SuperHTTP" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Surfbot" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^suzuran" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Szukacz/1.4" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^tAkeOut" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Teleport" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Telesoft" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^TurnitinBot/1.5" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^The.Intraformant" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^TheNomad" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^TightTwatBot" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Titan" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^True_Robot" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^turingos" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^TurnitinBot" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^URLy.Warning" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Vacuum" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^VCI" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^VoidEYE" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Web\ Image\ Collector" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Web\ Sucker" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^WebAuto" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^WebBandit" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Webclipping.com" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^WebCopier" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^WebEMailExtrac.*" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^WebEnhancer" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^WebFetch" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^WebGo\ IS" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Web.Image.Collector" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^WebLeacher" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^WebmasterWorldForumBot" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^WebReaper" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^WebSauger" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Website\ eXtractor" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Website\ Quester" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Webster" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^WebStripper" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^WebWhacker" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^WebZIP" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "Whacker" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Widow" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^WISENutbot" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^WWWOFFLE" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^WWW-Collector-E" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Xaldon" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Xenu" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Zeus" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "ZmEu" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "^Zyborg" bad_bot

# Vulnerability Scanners
SetEnvIfNoCase User-Agent "Acunetix" bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent "FHscan" bad_bot

# Aggressive Chinese Search Engine
SetEnvIfNoCase User-Agent "Baiduspider" bad_bot

# Aggressive Russian Search Engine
SetEnvIfNoCase User-Agent "Yandex" bad_bot


<Limit GET POST HEAD>
Order Allow,Deny
Allow from all

# Cyveillance
deny from 38.100.19.8/29
deny from 38.100.21.0/24
deny from 38.100.41.64/26
deny from 38.105.71.0/25
deny from 38.105.83.0/27
deny from 38.112.21.140/30
deny from 38.118.42.32/29
deny from 65.213.208.128/27
deny from 65.222.176.96/27
deny from 65.222.185.72/29

Deny from env=bad_bot
</Limit>

 

امتیاز به این مطلب post
بیشتر بخوانید!!  Maecenas faucibus, est sed pretium convallis, urna turpis malesuada leo, eu venenatis neque magna eget urna.

درباره farsweb

پیشنهاد ما به شما

غیر فعال کردن اجرای PHP در بعضی دایرکتوری های وردپرس

[:en]گاهی اوقات هکرها به یک سایت وردپرس از طریق اجرای فایل شل وصل می شوند. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *